Založba

Adriatikus založba je leta 2010 izdala prvo knjigo z naslovom Pravilna kombinacija, ki so jo bralci v Sloveniji in tujini pozitivno sprejeli.

V letu 2012 in 2013 smo izdali še dve knjigi – Direktna prodaja in Pozitivna naravnanost. Svojo pot do naših knjig je našlo več kot tisoč bralcev in knjige so dostopne tudi kot e-knjige.

PRAVILNA KOMBINACIJA

Knjiga Pravilna kombinacija vsebuje nasvete in tehnike, ki vam lahko pomagajo pri osebni rasti in izboljšajo vaše življenje. V knjigi so opisani nasveti in tehnike, ki so avtorju zelo pomagale v življenju in katere še vedno uporablja ter upošteva v vsakodnevnem delu in življenju.

Kaj je pravilna kombinacija?


 • duševni mir
 • zdravje
 • družina
 • finančna neodvisnost
 • medčloveški odnosi
 • samozavedanje
 • ljubezen

DIREKTNA PRODAJA

Največja priložnost na svetu se imenuje direktna prodaja. Direktna prodaja je posel z ljudmi in je ena najstarejših prodajnih metod. Nobena druga prodajna strategija ne zajema toliko interaktivnosti kot direktna prodaja.

V knjigi boste našli zanimive informacije, ki vam bodo pomagale pri direktni prodaj kot so:


 • kaj je to direkten pristop
 • 12 korakov do uspeha v direktni prodaji
 • odlašanje v direktni prodaji
 • rekruting
 • kultura v direktni prodaji
 • in še mnogo več.

POZITIVNA NARAVNANOST


Knjiga POZITIVNA NARAVNANOST je napisana z namenom, da lahko premagamo vse izzive v našem življenju, izboljšamo svoje zdravje in pridobimo neustavljiv dotok energije. V današnjih časih veliko ljudi ob vsakdanjih življenskih ovirah doživlja poraze.

Naučiti se moramo misliti s pozitivno naravnanostjo in vgraditi v naša življenja pozitivne miselne vzorce. Knjiga je napisana kot energijski priročnik usmerjen v dejanja in namenjen osebnemu izboljšanju. Z uporabo misli v knjigi se boste morda počutili bolj zdrave in začutili boste novo življensko zadovoljstvo.


English edition

KEY COMBINATION

The book Key Combination includes advices and techniques which can help you with your personal growth and improve your life. These advices and techniques helped the author to do just that and he still uses and applies them in his daily life and work. What is the Key Combination? Peace of mind, health, family, financial independence, human relations, self-awareness and love.

What is the Key Combination?


 • peace of mind
 • health
 • family
 • financial independence
 • human relations
 • self-awareness
 • loveDIRECT SALES

Direct sales is the greatest opportunity in the world. Direct sales is doing business with people and is one of the oldest selling methods. No other sales strategy engulfs so much interactivity as direct sales do.

In this book you will find information of interest, which will help you at direct sales like:


 • what is a direct approach
 • 12 steps to success in direct sales
 • delaying in direct sales
 • recruiting
 • direct sales culture
 • and much, much more.

THE SECRET OF POSITIVE THINKING

The book Positive Thinking was written with the intention of helping us overcome all our challenges in life, improving our health and gain an unstoppable flow of energy. Today many people are experiencing defeat at overcoming daily obstacles in life. We must learn to think in a positive way and to embed positive thought patterns into our lives. If we learn to think in a positive manner, we can raise ourselves above the obstacles and begin to live a happy and pleasing life.

I tend to think of this book as of an ENERGY MANUAL which is action-orientated and designed for personal improvement. By applying the thoughts of this book you may experience better health and a new satisfaction in life. I sincerely hope that this book will teach the reader to think positively and bring them health, success and better human relations.


Deutsche Ausgabe

ERFOLGSKOMBINATION FÜR LEBEN

Das Buch ERFOLGSKOMBINATION FÜR LEBEN enthält Raten und Artweisen die ihnen beim ihren persönlichen Wachstum sehr behilflich sein können und die ihr Leben verbessern können. Diese Raten und Artweisen waren auch dem Autor sehr behilflich und er berücksichtigt sie heutzutage noch und wendet sie an in seinen Leben.

Was ist die Erfolgskombination?

 • Seelenfrieden
 • Gesundheit
 • Familie
 • Finanzunabhängigkeit
 • Menschenbeziehungen
 • Selbstbewusstsein
 • Liebe.

DIREKT VERKAUF

Direktverkauf ist die gröβte Gelegenheit der Welt. Das ist ein Geschäft unter Menschen und gleichzeitig auch eine der ältesten Verkaufsmetoden. Keine andere Verkaufsstrategie enthielt so viel Interaktivität wie der Direktverkauf. Es ist die meist persönliche und meist beratende Art der Präsentierung von neuen Produkten und Leistungen, sowie auch die beste Art um auf neue Markte einzusteigen.

Im diesen Buch werden sie wichtige Information finden, die ihnen beim Direktverkauf sehr behilflich sein können, wie zum Beispiel:

 • Was ist der Direktansatz
 • Zwölf Schritte zum Direktverkaufserfolg
 • Direktverkaufsverzögerung
 • Rekrutierung
 • Direktverkaufskultur
 • und noch viel, viel mehr.

Hrvatsko izdanje

DOBITNA KOMBINACIJA

Knjiga DOBITNA KOMBINACIJA sadrži savjete i tehnike, koje vam mogu pomoći kod osobne rasti i poboljšati vam život. U knjizi opisani u savjeti i tehnike, koje u autoru puno pomogle u životu i koje još uvijek primjenjuje u svom svakodnevnom radu i životu.

Koja je DOBITNA KOMBINACIJA? Duševni mir, zdravlje, obitelj, financijska nezavisnost, međuljudski odnosi, samopouzdanje, ljubav.

Koja je dobitna kombinacija?


 • duševni mir
 • zdravlje
 • obitelj
 • financijska nezavisnost
 • međuljudski odnosi
 • samopouzdanje
 • ljubav

DIREKTNA PRODAJA

Direktna je prodaja najveća prilika na svijetu. To je posao s ljudima i ujedno jedna od najstarijih metoda prodaje. Nijedna druga prodajna strategija ne obuhvaća toliko interaktivnosti kao direktna prodaja.

U knjizi ćete naći zanimljive informacije, koje će vam pomoći kod direktne prodaje kao što su:


 • što je to direktni pristup
 • dvanaest koraka do uspjeha kod direktne prodaje
 • odugovlačenje kod direktne prodaje
 • vrbovanje
 • kultura direktne prodaje
 • i još puno više.

MAGIJA POZITIVNOG MIŠLJENJA I POZITIVNE ENERGIJE

Ova je knjiga napisana namjerom, kako bismo mogli odgovoriti na sve izazove u našem životu, poboljšati svoje zdravlje i steći nezaustavljiv dotok energije. U današnje doba i uz svakodnevne životne prepreke mnogi doživljavaju poraze. Trebamo naučiti misliti sa pozitivnom usmjerenošću i u naše živote ugraditi pozitivne misaone šablone. Ako naučimo razmišljati pozitivno, možemo se podići iznad tih prepreka te živjeti sretan i zadovoljan život.


Knjigu sam zamislio kao ENERGETSKI PRIRUČNIK, usmjeren u djelovanje i osobni napredak. Uz primjenu misli iz ove knjige možda ćete se osjećati zdravijim i osjetiti novo životno zadovoljstvo. Nadam se, kako će knjiga naučiti čitaoce pozitivnom razmišljanju i donijeti im zdravlje, uspjeh te bolje međuljudske odnose.